TEGNESERIEARKIVET NEDE

MineTegneserier.no har hatt datakrasj. Våre sider er følgelig ikke tilgjengelige. Det arbeides med å rette opp feil og gjenskape siden. Dette vil ta noe tid, men vi har sikkerhetskopier å arbeide ut i fra.


SPROING-TILDELINGEN

Vellykket prisutdeling under Outlands tegneseriefestival lørdag 13. november kl. 18.00 i Mathallen Vippa. Se SPROING-siden for mere info.


Bobla nr. 164 er ferdig og sendes ut i løpet av uke 47. Nr. 165 er utsatt til januar neste år.


Mange nye medlemstilbud pr. 5. april 2021!

Vi har ryddet i våre lagre og arkiver og funnet mye vi har ekstraeksemplarer av.

Både tegneserieblader og fanziner som er 20-30 år gamle. Besøk gavesiden nå!


Kontingentkrav 2021 og Bobla nr. 163 på vei.

Trippeljubileumsutgave! NTF 40 år, Bobla 45 år og Tegneserieakademiet 50 år.

Og lurer du på hvordan bladet vårt kan være fem år eldre enn foreningen, og hva i all verden Tegneserieakademiet er for noe - da må du lese jubileumsutgaven.

Det er vedlagt en kontingentgiro. Om du ønsker tilsendt fysisk medlemskort - ta kontakt. De aller fleste registrerer jo betalingene sine på data og viser bare kvittering på mobilen idag.


Referat fra Norsk Tegneserieforums 42. Landsmøte lørdag den 6. mars 2021 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge

a) Valg av møteleder. Forslag på president Jan Petter Krogh, enstemmig valgt.

b) Valg av referent. Forslag på kasserer Hanne Chr. Dunker, enstemmig valgt.

c) Valg av tellekorps. Forslag på Margareth Bjerke Andersson og Erlend S. Østby, enstemmig valgt.

d) Kontroll av stemmerett. 33 godkjent.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. Enstemmig godkjent.

f) Styrets årsberetning. Enstemmig godkjent.

g) Regnskapet for 2020. Enstemmig godkjent.

h) Valg av president Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. Enstemmig valgt.

I) - Valg av kasserer Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig valgt.

- Valg av redaktør Forslag om gjenvalg av Andreas Iversen . Enstemmig valgt.

- Valg av 9 styremedlemmer. Forslag om valg av Oskar Garnes, Frode Haaland, Kjell Steen, Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, Stein Barli, John Chr. Elden, Are Riksaasen og Erlend S. Østby. Alle enstemmig valgt.

j) Fastsettelse av kontingent for 2021 Styrets forslag er uforandret på 300,- kr . Enstemmig vedtatt.

k) Innkomne forslag. Ingen.

l) Styrets forslag til arbeidsplan for 2021: Utgi minst 2 nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge med Det nasjonale Tegneseriearkivet, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, tilby medlemmene gavebøker, delta på de norske tegneseriefestivalene og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Enstemmig vedtatt.

m) Tid og sted for neste landsmøte Styret foreslår lørdag 5. mars 2022 kl. 14.00 i Tegneseriemuseet. Enstemmig vedtatt.

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2020

Det 41. landsmøtet ble avholdt lørdag 7. mars 2020 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent. Til nytt styre for 2020 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 6. mars 2021 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 161 og 162. Vi har utgitt 8 sider tekst og 96 sider bilder, totalt 104 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Festival", det andre uten tema. Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2019 ble vunnet av Jens K. Styve med "Dunce" utgitt på Egmont. Oversatt SPROING ble vunnet av Wilfrid Lupano og Paul Cauuet for «Gamle gubber» utgitt av Zoom/ Outland forlag. Prisene ble overrakt i Outlands lokaler i Kirkegaten i Oslo lørdag 22. august under «Outlands minifestival». SPROING ble meget godt markedsført av Egmont og Outland. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. Tegneseriemuseet står for daglig drift. Museumsrådet fungerte ikke efter hensikten og ble lagt ned i oktober.  Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt/medlemskap. Pandemien har umuliggjort vervestands på festivaler. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Facebooksiden er oppe igjen. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) deltar vi i felles markedsføring. Prosjektet i Pilestredet ble avsluttet grunnet bl.a. pandemien. NTFs representant i styrene for Leseland og Riksmuseet var Oskar Garnes med Kjell Steen som vara. I IKIN Hanne Chr. Dunker. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 210 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien tilfredsstillende.

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2019

Det 40. landsmøtet ble avholdt lørdag 9. mars 2019 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 7. mars 2020 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 158, 159 og 160. Vi har utgitt 14 sider tekst og 126 sider tegneserier, totalt 140 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Skrekk" , det andre «Fantasy» og det tredje «Parodi». Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2018 ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi" utgitt på Gyldendal og oversatt pris av Årets norske SPROING-pris ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi nr. 6/2018". Oversatt SPROING ble vunnet av Gianluigi Bonelli og Giovanni Ticci med "Indianernes hevn". Prisene ble overrakt i Gyldendalhuset med et tallrikt publikum tilstede lørdag 28. september under «Gyldendals tegneseriedager». SPROING var som første post på lørdagens program godt markedsført av Gyldendal. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. I år fikk vi en større samling originaler fra Galleri EO. Tegneseriemuseets Venner står for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet, særlig med tanke på markedsføring og sponsorer. Maren «The Force» markedsfører via egen hjemmeside. En ung filmskaper har laget en presentasjonsvideo fra museet. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt. Vi reklamerte for NTF på OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen, OsloCon, I-CAN, Gyldendals tegneseriedager, Kanon 1.5 og Stribefeber. Nye hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Facebooksiden er oppe igjen. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge deltar vi i felles markedsføring i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo. Felles kontor og muligheter for galleri i kjelleren i 2020. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 203 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei.

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2018.

Det 39. landsmøtet ble avholdt lørdag 10. mars 2018 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Vedtektenes § 3.m ble endret til at både tid og sted for neste landsmøte vedtas på landsmøtet: Dato og klokke ble så bestemt til lørdag 10. mars 2019 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge (så lenge dette ikke belaster NTFs økonomi negativt), arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og arrangere Tegneseriens Dag. Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 156 og 157. Vi har utgitt 9 sider med tekst og 91 sider med nye norske tegneserier, totalt 100 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Kjærlighet" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det andre var Bård Lilleøiens «Dis in Space». Den første utgivelsen ble støttet av Norsk kulturfond. Siden det andre var et rent tegneserienummer laget av en tegner ble det bestemt av styret å ikke søke om støtte til dette. NorskTegneserieforums Honnør; SPROING Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2017 ble vunnet av Øyvind Sagåsen med "Radio GAGA" og oversatt pris av Olivier Schwartz og Yann med "Sprint, Operasjon flaggermus", begge utgitt på Egmont. Prisoverrekkelsen, som fant sted under festmiddagen på Raptusfestivalen i Bergen, ble en svært hyggelig begivenhet da begge prismottagerne var tilstede. Egmont reklamerte stort for prisvinnerne og SPROING via sitt nettverk. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Landsmøtet 2018 vedtok å ta tilbake museet så lenge det ikke belaster NTF økonomisk, men la Venneforeningen stå for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet. Særlig med tanke på markedsføring og sponsorer. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. "Informasjonskontoret i Norge" måtte legge ned driften i Oslo fra 1. juni da leieavtalen deres utgikk, men det arbeides med å få til et nytt lokale i Oslo. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet. Økonomien. Med 209 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei. 

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2017

Det 38. landsmøtet ble avholdt lørdag 11. mars 2017 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2017 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Margareth Bjerke Andersson og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 10. mars 2018 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, moralsk støtte en ny tegneseriekanon til skolebruk, moralsk støtte en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE og moralsk støtte en norsk variant av Finnish Comics Annual. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 153, 154 og 155. Vi har utgitt 17 sider med tekst og 143 sider med nye norske tegneserier, totalt 160 sider. Det første nummeret var et "Stribefeber" spesialnummer. Det andre ble laget med tema "fremtiden" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det tredje var med fokus på tegneseriebyen Stavanger samt prosjektet "Picture Politics". Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør; SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett.  Norsk pris ble tildelt "Smørbukk Jula 2016" av Håkon Aasnes på forlaget Norsk Barneblad. Oversatt pris ble vunnet av "Amuletten" av Kazu Kibuishi på Fontini Forlag AS. Årets prisoverrekkelse, som fant sted hos Fontini i Universitetsgaten i Oslo den 22. august, ble en hyggelig begivenhet. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker  finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Medlemskap i "Informasjonskontoret i Norge" medfører at vi kan ha et lite lager av Bobla, gavebøker, pins og annet informasjonsmateriell tilgjengelig sentralt i Oslo. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Tegneseriemuseets Venner har idag ansvaret, mens NTF fortsatt er mottager av alt av serier fra forlagene. Dette er upraktisk. Landsmøtet vil behandle et forslag om å ta tilbake museet og samlingene på landsmøtet i 2018. Økonomien. Mottatt reststøtte for en rekke Bobla sammen med støtte fra Sparebank1 og salg av gamle Bobla har rettet opp økonomien. Nytt rimelig trykkeri har også hjulpet godt. Foreningen har idag økonomi til å gi ut tre Bobla i 2018. Styret

ÅRSBERETNINGEN FOR 2016

Det 36. landsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars 2016 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2016 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Øyvind Naterstad, sekretær Frode Haaland, SPROING-leder Per G. Hvidsten og styremedlem Margareth Bjerke Andersson. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 11. mars 2017 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi tre nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret. Per G. Hvidsten døde brått 11. oktober. Han er dypt savnet. Margareth Bjerke Andersson ble valgt til SPROING-leder fra denne dato. Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 151 og 152. Vi har utgitt 36 sider med tekst og 67 sider med nye norske tegneserier, totalt 104 sider. Det første nummeret var et Serienett 10 år spesialnummer. Det andre ble laget med tema musikk av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX. Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Det planlagte ekstra høstnummeret måtte utsettes til 2017 da økonomien sprakk. SPROING-prisen - NTFs Honnør. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Juryen for 2015 bestod av leder Trond Sætre, Per G. Hvidsten, Hanne Chr. Dunker, Cathrine Eriksen og Øystein Sanne. Norsk pris ble tildelt "Automobilfabrikken Fiske" av Lars Fiske på forlaget No Comprendo Press. Oversatt pris ble vunnet av "Fremtidens araber" av Riad Sattouf på forlaget Minuskel. Årets prisoverrekkelse, som fant sted på "Eldorado Bokhandel" i Oslo den 17. august, ble en hyggelig begivenhet for bransje og publikum. Nytt for avstemningen i 2017 blir at alle foreslår fem kandidater i første runde og de beste konkurrerer så i en finalerunde. Juryen utvides med andre ord til å gjelde alle våre 157 betalende medlemmer. Tegneseriens Dag. Tilbud om gratis markedsføring og pakker med Bobla og annet til interesserte ble sendt ut til Bibliotekforeningen, bibliotek, skoler, medlemmer og mange andre, men det var kun en skole i Trondheim som benyttet seg av tilbudet. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har nå 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får medlemmene 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikken landet over. Liste over gratis tegneseriebøker ligger ute på vår hjemmeside. Verving/PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Vår nye hjemmeside gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Innføring av organisasjonsmedlemskap til halv pris for hvert enkelt medlem førte til medlemsøkning til 157 NTF-medlemmer. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001, men støttes aktivt og økonomisk av foreningen. Tegneseriemuseets Venner har nå driftsansvaret. Arbeidsplanen ellers. Vi skulle søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÔTHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp disse punktene. Men det har vært besøk og forespørsel om bistand til et avisprosjekt fra Goethe-Instituttet og vi bistod med informasjon, kontakt til tegnere, Raptus og Hellesund. Økonomien. Til tross for økte medlemsinntekter er situasjonen lite tilfredsstillende. Økte trykkeriutgifter kombinert med tro på en større medlemsøkning enn det vi fikk samt manglende innsendelse av papirer til Norsk kulturråd fra redaktøren har medført et større underskudd. Når vi mottar siste del av støtten for Bobla nr.150-152 vil vi ha en liten egenkapital igjen. Styret

MINNEORD: Per G. Hvidsten (P. G. Olsen) har forlatt oss!

Per G. Hvidsten (G står for Godtfred) ble født i Oslo i 1944. Han var elev ved Majorstuen skole, siden Elisenberg realskole og Frogner gymnas. Tok realartium i 1964 og dro på selfangst. Så et år på Treiders Handelsskole og to års utdannelse/praksis i Forsvaret, bl.a. kokk (han ble sjefskokk), velferdsassistent og telegrafist. Ligningsfullmektig og ligningssekretær ved Oslo Ligningskontor 1968-76.

PG var mere kjent som filmentusiast og utdannet seg til filmarkitekt og kinomaskinist i Stockholm og München 1976-77. Han var filmkonsulent for Oslo Kinematografer og aktiv bl. a. som styremedlem i Oslo Filmklubb, Fri Film, Drammen Filmklubb og Norsk Filmsamlerforening. Han var en av grunnleggerne av tidsskriftet "Filmforum". Arbeidet også en tid som antikvarbokhandlerassistent ved Nordstedts Antikvariat i Stockholm.

Aller viktigst var arbeidet som forlagskonsulent, oversetter, brevspalteredaktør og forfatter. PG har arbeidet for en rekke forlag fra 1960 til 1990; Williams, Semic, Stowa , Aventura, Dreyer, Gyldendal og Gevion. PG skrev bl. a. manus til Pink Panter og Fantomet. Han var redaksjonsmedarbeider og redaktør i science fiction magasinet NOVA sammen med Johannes Berg jr. PG var "Sjefen" i Fantometklubben Norge store deler av 1980-tallet. PG er også prisbelønnet novelle- og romanforfatter, delvis under pseudonymet P. G. Olsen, med radiokåserier, hørespill og radionoveller på NRK bak seg. Forfatter av bøkene "Død og ved godt mot i New York", "Nazna" sammen med Roar O. Ringdahl og "Nattjegere" sammen med Peter Haars.

PG har også arbeidet som reklamekonsulent. Han var æresmedlem i Aniara.

PG var med blant stifterne av Tegneserieakademiet i 1970 sammen med Bing og Bringsværd, Jo Lie, Jon Gisle, Hans Normann Dahl m. fl. Han deltok i arbeidet med den første store norske tegneserieutstillingen på Henie-Onstad - Høvikodden i 1971-72 og NRK-produksjonene "Tegneserienes verden" på 1970-tallet. Han laget selv endel tegneserier på 1980-tallet. Ble 1991-2001 president i Norsk Tegneserieforum (NTF), 1994-2001 styremedlem i landsforeningen Tegneserievennen, 1995- 2001 styreformann i Tegneseriehuset A/L, 2000-2004 styremedlem i stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge. Fra 2012 medarbeider i Norsk tegneseriesenter - Tegneseriemuseet og styremedlem og SPROING-ansvarlig i Norsk tegneserieforum.

Han var følgelig en nestor innen film, science fiction og tegneserier i Norge.