GAVEBØKER

Listen over gavebøker/ hefter er nå utvidet med endel nye restopplag. Ta en titt!

SPROING

Da er det avgjort hvem som får SPROING for 2019. Vinnere kunngjøres ved prisutdelingen. Denne finner som kjent sted når alt er på plass for forlag og vinnere.

Men husk at du alt nå kan sende inn forslag på serier fra 2020!

SPROING

Da er en uvanlig 17-mai over og nå er det tid for å velge en norsk og/eller oversatt serie fra listene med kun fem finalister.

Husk at fristen er satt til 31. mai i år grunnet pandemien.

SPROING

Husk at nå er det innsendelse av de ti beste seriene du har lest i 2019, fem norske og fem oversatt, rangert fra 1 til 5. 

OSLO UT, NYTT TELEFONNUMMER

Også NTF er rammet av pandemien. Da vi ikke har noen til å betjene kontoret i Oslo er dette inntil videre lagt på is. Bemerk også vårt nye telefonnummer, 99 444 567, da fasttelefonene nå legges ned.

BOBLA, GAVEBØKER OG MEDLEMSKORT

Men Bobla nr. 161 er ferdig og blir pakket og sendt ut vedlagt medlemskort og ønskebøker i påsken.

---

Referat fra Norsk Tegneserieforums 41. Landsmøte. Lørdag den 7. mars 2020 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu

a) Valg av møteleder. Jan P. Krogh enstemmig valgt.

b) Valg av referent. Hanne Chr. Dunker enstemmig valgt.

c) Valg av tellekorps. Margareth Bjerke Andersson og Stein Barli enstemmig valgt.

d) Kontroll av stemmerett. 32 personlig eller ved fullmakt.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. 32 ja

f) Styrets årsberetning fremlagt av presidenten og godkjent med 32 ja

g) Regnskapet for 2019 fremlagt av kasserer Hanne Chr. Dunker og godkjent med 32 ja.

h) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. 32 ja.

I) Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. 32 ja.

Valg av redaktør. Forslag om gjenvalg av Andreas Iversen. 32 ja.

Valg av styremedlemmer.

Forslag om gjenvalg av Oskar Garnes, Frode Haaland og Kjell Steen. 32 ja.

j) Fastsettelse av kontingent for 2021. Styrets forslag: 300,- kr. 32 ja.

k) Ingen innkomne forslag.

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2020: Utgi minst 2 nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, tilby medlemmene gavebøker, delta på de norske tegneseriefestivalene og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. 32 ja.

m) Tid og sted for neste landsmøte. Styrets forslag: Lørdag 6. mars 2021 kl. 13.00

i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu. 32 ja.


Innkallelse og stemmeseddel til Norsk Tegneserieforums 41. Landsmøte

Lørdag den 7. mars 2020 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu

a) Valg av møteleder Kun fremmøtte har stemmerett

b) Valg av referent Kun fremmøtte har stemmerett

c) Valg av tellekorps Kun fremmøtte har stemmerett

d) Kontroll av stemmerett

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet Ja/nei

f) Styrets årsberetning godkjennes Ja/nei

g) Regnskapet for 2019 fremlegges og godkjennes Kun fremmøtte har stemmerett

h) Valg av president - Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh Ja/nei

I) Valg av kasserer - Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker Ja/nei

Valg av redaktør Forslag om gjenvalg av Andreas Iversen Ja/nei

Valg av styremedlemmer.

- Forslag om gjenvalg av Oskar Garnes Ja/nei

- Forslag om gjenvalg av Frode Haaland Ja/nei

- Forslag om gjenvalg av Kjell Steen Ja/nei

j) Fastsettelse av kontingent for 2021 Styrets forslag er uforandret på 300,- kr Ja/nei

k) Innkomne forslag (må sendes inn før 08.02.20)

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2020:

- Utgi minst 2 nummer av Bobla Ja/nei

- Arrangere SPROING-utdelingen Ja/nei

- Eie Tegneseriemuseet i Norge Ja/nei

- Arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker Ja/nei

- Tilby medlemmene gavebøker Ja/nei

- Delta på de norske tegneseriefestivalene Ja/nei

- Tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer Ja/nei

m) Tid og sted for neste landsmøte Styret foreslår lørdag 6. mars 2021 kl. 13.00i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu Ja/nei

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2019

Det 40. landsmøtet ble avholdt lørdag 9. mars 2019 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble bestemt til lørdag 7. mars 2020 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge.

Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer.

Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 158, 159 og 160. Vi har utgitt 14 sider tekst og 126 sider tegneserier, totalt 140 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Skrekk" , det andre «Fantasy» og det tredje «Parodi». Utgivelsene ble støttet av Norsk kulturfond.

Norsk Tegneserieforums Honnør- SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2018 ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi" utgitt på Gyldendal og oversatt pris av Årets norske SPROING-pris ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi nr. 6/2018". Oversatt SPROING ble vunnet av Gianluigi Bonelli og Giovanni Ticci med "Indianernes hevn". Prisene ble overrakt i Gyldendalhuset med et tallrikt publikum tilstede lørdag 28. september under «Gyldendals tegneseriedager». SPROING var som første post på lørdagens program godt markedsført av Gyldendal.

Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner av alle nye tegneserieutgivelser fra forlagene. I tillegg kommer gaver. I år fikk vi en større samling originaler fra Galleri EO. Tegneseriemuseets Venner står for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet, særlig med tanke på markedsføring og sponsorer. Maren «The Force» markedsfører via egen hjemmeside. En ung filmskaper har laget en presentasjonsvideo fra museet.

Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig.

Verving/ PR/medlemskontakt. Vi reklamerte for NTF på OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen, OsloCon, I-CAN, Gyldendals tegneseriedager, Kanon 1.5 og Stribefeber. Nye hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Facebooksiden er oppe igjen. Gjennom medlemskap i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge deltar vi i felles markedsføring i Pilestredet 61 ved Bislett i Oslo. Felles kontor og muligheter for galleri i kjelleren i 2020.

Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet.

Økonomien. Med 203 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei.

Nå har det begynt å komme inn forslag på verdige kandidater til SPROING-prisen 2019. Følg med på SPROING-siden! Savner du noen av dine kandidater er det trolig fordi noen småforlag ikke sender inn plikteksemplarer og følgelig heller ikke gir sine serieskapere muligheten til å vinne prisen.

Årets norske SPROING-pris ble vunnet av Lise Myhre med "Nemi nr. 6/2018". Oversatt SPROING ble vunnet av Gianluigi Bonelli og Giovanni Ticci med "Indianernes hevn". Prisene ble overrakt i Gyldendalhuset med et tallrikt publikum tilstede.

Alle medlemmer er invitert til årets SPROING-prisutdeling lørdag 28. september kl. 11.15 i Gyldendalshuset i Universitetsgaten i Oslo Sentrum, "Gyldendals tegneseriedager" med mange arrangementer, alt gratis!

Norsk Tegneserieforum har igjen et kontor i Oslo. I samarbeide med en rekke andre foreninger har vi opprettet et informasjonskontor med et lite galleri, Riksmuseet, i Pilestredet 61, 0350 Oslo. Her kan medlemmer og andre interesserte komme innom efter avtale.

SPROING. Stemmeperioden er nå slutt. Vinnere vil bli bekjentgjort i samarbeide med forlagene.

Referat fra Norsk Tegneserieforums 40. Landsmøte. Lørdag den 10. mars 2019 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge

a) Valg av møteleder. Jan Petter Krogh foreslått og valgt ved akklamasjon.

b) Valg av referent. Hanne Chr. Dunker foreslått og valgt ved akklamasjon.

c) Valg av tellekorps. Margareth Bjerke Andersson og Terje Aschim valgt ved akklamasjon.

d) Kontroll av stemmerett. 27 stemmeberettigede.

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. 27 Ja

f) Styrets årsberetning godkjennes. 27 Ja

g) Regnskapet for 2018 fremlegges og godkjennes. 27 Ja

h) Valg av president Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. 27 Ja

I) - Valg av kasserer Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. 27 Ja

- Valg av redaktør Forslag om gjenvalg av Andreas Iversen. 27 Ja

- Valg av styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Oskar Garnes. 27 Ja

- Forslag om gjenvalg av Frode Haaland. 27 Ja

- Forslag om valg av Kjell Steen. 27 Ja

j) Fastsettelse av kontingent for 2020: Styrets forslag er uforandret på 300,- kr. 27 Ja

k) Innkomne forslag: Ingen

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2019:

- Utgi minst 2 nummer av Bobla. 27 Ja

- Arrangere SPROING-utdelingen. 27 Ja

- Eie Tegneseriemuseet i Norge. 27 Ja

- Arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker. 27 Ja

- Tilby medlemmene gavebøker. 27 Ja

- Delta på de norske tegneseriefestivalene. 27 Ja

- Tilby hjelp til Tegneseriens Dag-arrangementer. 27 Ja

m) Tid og sted for neste landsmøte. Styret foreslår lørdag 7. mars 2020 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu. 27 Ja

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2018.

Det 39. landsmøtet ble avholdt lørdag 10. mars 2018 i Tegneseriemuseet i Norge. Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Til nytt styre for 2018 ble valgt: President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Oskar Garnes og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Vedtektenes § 3.m ble endret til at både tid og sted for neste landsmøte vedtas på landsmøtet: Dato og klokke ble så bestemt til lørdag 10. mars 2019 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, eie Tegneseriemuseet i Norge (så lenge dette ikke belaster NTFs økonomi negativt), arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker og arrangere Tegneseriens Dag.

Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 156 og 157. Vi har utgitt 9 sider med tekst og 91 sider med nye norske tegneserier, totalt 100 sider. Det første nummeret ble laget med tema "Kjærlighet" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det andre var Bård Lilleøiens «Dis in Space». Den første utgivelsen ble støttet av Norsk kulturfond. Siden det andre var et rent tegneserienummer laget av en tegner ble det bestemt av styret å ikke søke om støtte til dette.

NorskTegneserieforums Honnør; SPROING Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Norsk pris for serier utgitt i 2017 ble vunnet av Øyvind Sagåsen med "Radio GAGA" og oversatt pris av Olivier Schwartz og Yann med "Sprint, Operasjon flaggermus", begge utgitt på Egmont. Prisoverrekkelsen, som fant sted under festmiddagen på Raptusfestivalen i Bergen, ble en svært hyggelig begivenhet da begge prismottagerne var tilstede. Egmont reklamerte stort for prisvinnerne og SPROING via sitt nettverk.

Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Landsmøtet 2018 vedtok å ta tilbake museet så lenge det ikke belaster NTF økonomisk, men la Venneforeningen stå for daglig drift. Det er nedsatt et museumsråd under NTF med John Chr. Elden, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Maren Eidsvik og Per Karsten Ims som medlemmer. Deres oppgave er å bidra til faglig og økonomisk støtte til drift og utvikling av museet. Særlig med tanke på markedsføring og sponsorer.

Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig.

Verving/PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. "Informasjonskontoret i Norge" måtte legge ned driften i Oslo fra 1. juni da leieavtalen deres utgikk, men det arbeides med å få til et nytt lokale i Oslo.

Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp, men tilbudet er lite benyttet.

Økonomien. Med 209 betalende medlemmer og støtte fra Kulturrådet til Bobla-utgivelsene er økonomien grei.

Styret

Bobla nummer 158 med tema "Skrekk" vil bli sendt ut i løpet av februar. Alle som betaler kontingenten på 300,- kr før vi sender ut vil få medlemskortet sitt vedlagt bladet. De som ønsker gavebøker må også gi beskjed før masseutsendelsen. Neste Bobla-utsendelse er planlagt til mai-juni.

 

SPROING 2019. Nå fører vi løpende inn forslag fra våre medlemmer på SPROING-listene. Send oss dine favoritter!

SPROING-vinnere 2018, talen ved prisoverrekkelsenDa har jeg gleden og æren av å åpne den 32. SPROING-prisutdelingen. Norsk Tegneserieforums Honnør som den egentlig heter, navnet er blitt SPROING pga. de unike statuettene som utgjør prisen (i likhet med Oscar som vel de fleste kjenner til ) har tre formål. For det første å sette søkelyset på de beste tegneserieskaperne og ære dem. For det andre å sette søkelyset på de gode seriene og bidra til forlagenes markedsføring av disse. For det tredje å informere om Norsk Tegneserieforum. Prisen er den eneste i Norge til utenlandske tegneserieskapere, den har eksistert siden 1986 i regi av den eneste najonale foreningen for den 9. kunstart, Norsk Tegneserieforum (stiftet 1980). Det er kun våre medlemmer som har stemmerett, disse utgjør de mest tegneserieinteresserte i Norge. De 5 finalistene for 2017 er:

Norske:

- Isachsen, Haakon og Cappezone, Thierry "Aukrusts jul: Flåklypa Julen 2017" (E)

- Lien, Torbjørn "Kollektivet 2/17 (B)

- Naas, Tor Erling "Superfast 3000" (J)

- Sagåsen, Øyvind "Radio Gaga" i Pondus 3/17 (E)

- Styve, Jens K. "Dunce" i Lunch 2/17 (E)

Alle de nominerte har laget tegneserier av ypperste kvalitet og det har vært et jevnt løp. Men en vinner er det blitt:  Denne serien har et stort potensiale som til fulle er utnyttet. Burleske og vannvittige ideer sprudler ut i tegninger som gjør dem sannsynlige og akseptable. Vi kjenner lett igjen rollefgurene i naboer og kjente. Alt i alt en tegneserie som er både aktuell og hypermorsom. Radio Gaga av Øyvind Sagåsen er vinner av årets norske SPROING-pris..

De oversatte finalistene er:

- Ekman, Ellen "Lille Berlin" i Lunch 1/17 (E)

- Geoff, Johns og Gary, Frank / Sibal, Jonathan "Batman - Earth One" (E)

- Pè, Frank & Zidrou "Sprint Spesial nr. 1: Borneos blikk" (E)

- Pratt, Hugo "Corto Maltese 8: Fabelen om Venezia" (M)

- Schwartz, Olivier & Yann "Sprint. Operasjon flaggermus" (E)

Det er en stor glede å kunne konstatere at det igjen importeres en rekke gode tegneserier fra det store utland til Norge. Blant de nominerte  er det både gamle mestere og nye talenter. Også i utenlands klasse var det stor spredning i stemmene, men her pekte en favoritt seg tidlig ut. En tegneserie som eksellerer i referanser til andre tegneserier, filmer, bøker og populærkultur. En fabelaktig godbit for den beleste samtidig som den med fart og driv gir den beste historieundervisning som tenkes kan for den yngre garde. Operasjon flaggermus av Olivier Schwartz og Yann er årets vinnere av oversatt SPROING.

SPROING-PRISEN DELES UT UNDER RAPTUS 2018! Vi kan love at begge prismottagerne, både norsk og oversatt klasse, vil være tilstede for å motta Norges eldste og mest omtalte ærespriser i form av de internasjonalt kjente SPROING-statuettene. Dette er den 32. prisutdelingen siden starten i 1987.

Bobla nr. 157 er nå i posten! Ta kontakt om du ikke har fått bladet innen en uke fra 10. september., eller sjekk at du har betalt kontingenten!

Bobla nr. 157 er ferdig. Men siden sommerferien står for døren og mange reiser bort, venter vi med å sende ut til august. Dette er for første gang på mange år et tegneserieblad fra NTF med kun en bidragsyter: Bård Lilleøiens "Dis in Space". Vi gjør spesielt oppmerksom på at dette nummeret bekostes fullt og helt av NTF. Ellers søker vi Kulturrådet om støtte, men vi ønsker ikke å konkurrere med tegneserieutgiverne og har derfor valgt å ikke søke for dette, siden det er en ren tegenserieutgivelse, ikke et fagblad.

SPROING avstemningen for serier utgitt i 2017 er nå ferdig. Resultatene kunngjøres i samarbeide med vinnere og deres forlag når prisene overrekkes. Invitasjon til prisutdeligen vil bli kunngjort her.

SPROING FINALERUNDE. Da finner du de fem finalistene på SPROING-siden. Send inn dine to favoritter, en i norsk og en i oversatt klasse før 14. mai.

Bobla nr. 156 er underveis til medlemmenes postkasser. Et helt nummer viet til "KJÆRLIGHET". Vedlagtbladet vil de medlemmene som ikke har betalt kontingenten finne en giro. Husk at du må gi oss beskjed dersom du ønsker gavebok og/eller attestert medlemskort tilsendt.

SPROING. Nå er fristen for nye forslag ute. Velg fem serier fra listene, nummerer fra 1 til 5 der 1 er best og send inn dine forslag før 5. april. Husk å merke norsk og oversatt.

Kontingentinformasjon Ordinær kontingent for 2018 er 300,- kr. Betales til konto 2020 07 20815. Gi beskjed om bokønske og om du ønsker medlemskort tilsendt før ordinær utsendele av neste Bobla i mai. Medlemskort som viser betalt kontingent for 2017 er gyldig til 15. mars 2018. 

Referat fra Norsk Tegneserieforums 39. Landsmøte

Lørdag den 10. mars 2017 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge, Brandbu

a) Jan Petter Krogh enstemmig valgt til møtleder.

b) Hanne Chr. Dunker enstemmig valgt til referent.

c) Valg av tellekorps. Margareth Bjerke Andersson og Terje Aschim enstemmig valgt.

d) Kontroll av stemmerett. 27 betalende(personlig eller ved fullmakt.)

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.    27 Ja

f) Styrets årsberetning godkjennes. 27  Ja

g) Regnskapet for 2017 fremlagt og godkjent med 27 ja..

h) Valg av president. Jan Petter Krogh. 27 Ja

Valg av kassere. Hanne Chr. Dunker. 27 Ja

Valg av redaktør. Andreas Iversen. 27 Ja

Valg av styremedlemmer. Frode Haaland. 27 Ja

Forslag om valg av Oskar Garnes. 27  Ja

j) Fastsettelse av kontingent for 2019. Styrets forslag er uforandret på 300,- kr  27.Ja

k) Innkomne forslag. Landsmøtet 2013 vedtok at tid for neste landsmøte besluttes på det foregående.

Forslag om lørdag 9. mars 2019 kl. 13.00 i Tegneseriemuseet.  27 Ja

Lovendringsforslag fra styret: Ny § 3.m "Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte".  27 Ja 

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2018:

Utgi minst 2 nummer av Bobla.  27 Ja

Arrangere SPROING-utdelingen. 27 Ja

Eie Tegneseriemuseet i Norge (så lenge dette ikke belaster NTFs  økonomi negativt).  27 Ja

Arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker. 27 Ja

Delta på de norske tegneseriefestivalene.  27 Ja

Tilby medlemmene gavebøker. 27 Ja

Arrangere Tegneseriens Dag. 17 Ja

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2017

Det 38. landsmøtet ble avholdt lørdag 11. mars 2017 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2017 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Andreas Iversen og styremedlemmene Margareth Bjerke Andersson og Frode Haaland. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 10. mars 2018 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi minst to nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, moralsk støtte en ny tegneseriekanon til skolebruk, moralsk støtte en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE og moralsk støtte en norsk variant av Finnish Comics Annual. Bobla Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 153, 154 og 155. Vi har utgitt 17 sider med tekst og 143 sider med nye norske tegneserier, totalt 160 sider. Det første nummeret var et "Stribefeber" spesialnummer. Det andre ble laget med tema "fremtiden" av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX, det tredje var med fokus på tegneseriebyen Stavanger samt prosjektet "Picture Politics". Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Norsk Tegneserieforums Honnør; SPROING. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett.  Norsk pris ble tildelt "Smørbukk Jula 2016" av Håkon Aasnes på forlaget Norsk Barneblad. Oversatt pris ble vunnet av "Amuletten" av Kazu Kibuishi på Fontini Forlag AS. Årets prisoverrekkelse, som fant sted hos Fontini i Universitetsgaten i Oslo den 22. august, ble en hyggelig begivenhet. Tegneseriens Dag. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp. Tilbudet er lite benyttet. Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får vi 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikkene landet over. Listen over gratis tegneseriebøker  finnes på vår hjemmeside. Denne oppdateres jevnlig. Verving/ PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Hjemmesiden gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Medlemskap i "Informasjonskontoret i Norge" medfører at vi kan ha et lite lager av Bobla, gavebøker, pins og annet informasjonsmateriell tilgjengelig sentralt i Oslo. Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001. Tegneseriemuseets Venner har idag ansvaret, mens NTF fortsatt er mottager av alt av serier fra forlagene. Dette er upraktisk. Landsmøtet vil behandle et forslag om å ta tilbake museet og samlingene på landsmøtet i 2018. Økonomien. Mottatt reststøtte for en rekke Bobla sammen med støtte fra Sparebank1 og salg av gamle Bobla har rettet opp økonomien. Nytt rimelig trykkeri har også hjulpet godt. Foreningen har idag økonomi til å gi ut tre Bobla i 2018. Styret

BOBLA NR. 155 FERDIG OG I POSTEN. Presenteres av Hellesund på Raptusfestivalen søndag.

HUSK RAPTUS er 10-12. november.

Nytt nummer av Bobla ferdig fra trykkeriet. En fin blanding av norske og utenlandske serieskapere, de siste samlet av Kristian Hellesund i forbindelse med hans arbeide med Stribefeber i Kristiansand og serier presentert i samarbeide med Goetheinstituttet. Et samarbeide NTF sto fadder til, jfr. årsberetningen for 2016 under.

SPROING-NOMINASJONENE 2017 ER IGANG!

Nå mottar vi dine forslag og legger dem ut fortløpende. Leser du noe du liker godt, send inn forslag.

SPROING FOR 2016 UTDELT

Ved et godt besøkt arrangement i Universitetsgaten 20 i Oslo ble idag SPROING-prisene for 2017 overrakt vinnerne.

Oversatt klasse ble tildelt Kazu Kibuishi og forlaget Fontini for serien "Amuletten". "Amuletten" er en fantasy-tegneserie som er kommet ut i 7 bind så langt. Her rulles det opp et helt univers og serien har både gjennomarbeidet manuskript og fantastiske tegninger.

Norsk SPROING ble tildelt Håkon Aasnes og Norsk Barneblad for Smørbukk julehefte 2016. "Smørbukk" er et av våre eldste julehefter. Aasnes har fornyet serien, men samtidig beholdt så mye av det gamle at alle kan glede seg over en gammel klassiker i ny og spenstig form.

NVITASJON TIL ÅRETS SPROING-UTDELING

NTFs Honnør som den egentlig heter, navnet er blitt SPROING pga. statuetten, i likhet med Oscar, har tre formål.

For det første å sette søkelyset på de beste tegneserieskaperne og ære dem.

For det andre å sette søkelyset på de gode seriene og bidra til forlagenes markedsføring av disse.

For det tredje å informere om NTF. Det er kun våre medlemmer som har stemmerett, de utgjør de mest tegneserieinteresserte i Norge.

Tirsdag 22. august kl. 15.00 i Universitetsgt. 20, 3. etg. Taler og bevertning.

Velkommen til medlemmer og andre tegneserieinteresserte!

BOBLA 154 UTSENDT

Alle skal nå ha fått Bobla nummer 154. Et rent tegneserienummer med mye godt og tema fremtiden.

GRATIS ADGANG TIL TEGNESERIEMUSEET

Tegneseriemuseet har supplert samlingene og er vel verdt et besøk. Husk at du kommer inn gratis og sparer 150,- kr som medlem av NTF.

REFERAT FRA LANDSMØTET 2017

Iht. vedtak på landsmøtet 2016 ble det avholdt landsmøte 2017 lørdag 11. mars kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge.

a) Valg av møtleder. Jan P. Krogh enstemmig valgt.

b) Valg av referent. Hanne Chr. Dunker enstemmig valgt.

c) Valg av tellekorps. Bozena Blili og Svein Arild Johansen enstemmig valgt.

d) Kontroll av stemmerett. 9 møtende pluss 9 poststemmer = 18 stemmeberettigede

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

f) Styrets årsberetning godkjennes. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

g) Regnskapet for 2016 fremlegges og godkjennes.  9 ja. Enstemmig vedtatt.

h) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

I) - Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Valg av redaktør. Forslag om valg av Andreas Iversen. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Valg av styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Margareth Bjerke Andersson. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Forslag om gjenvalg av Frode Haaland. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

j) Fastsettelse av kontingent for 2018. Styrets forslag er uforandret på 300,- kr. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

k) Innkomne forslag. - Landsmøtet 2013 vedtok at tid for neste landsmøte besluttes på det foregående.

Forslag om lørdag 10. mars 2018 kl. 13.00 på foreningens kontor i Tegneseriemuseet i Norge. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Forslag fra styret om vedtektsendring.

§ 3.i) Valg av kasserer, redaktør og styremedlemmer. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2017:

- Utgi minst 2 nummer av Bobla. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arrangere SPROING-utdelingen. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Tilby medlemmene gavebøker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arrangere Tegneseriens Dag. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Støtte Tegneseriemuseet i Norge. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Delta på de norske tegneseriefestivalene. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Moralsk støtte en ny tegneseriekanon til skolebruk. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Moralsk støtte en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÖTHE. 10 Ja, 8 nei, vedtatt.

- Moralsk støtte en norsk variant av Finnish Comics Annual. 10 Ja, 8 nei, vedtatt.

ÅRSBERETNINGEN FOR 2016

Det 36. landsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars 2016 i Tegneseriemuseet i Norge. Nytt styre for 2016 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Øyvind Naterstad, sekretær Frode Haaland, SPROING-leder Per G. Hvidsten og styremedlem Margareth Bjerke Andersson. Kontingenten forble på 300,- kr. Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 11. mars 2017 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge. Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi tre nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual.

Styret. Per G. Hvidsten døde brått 11. oktober. Han er dypt savnet. Margareth Bjerke Andersson ble valgt til SPROING-leder fra denne dato.

Bobla. Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 151 og 152. Vi har utgitt 36 sider med tekst og 67 sider med nye norske tegneserier, totalt 104 sider. Det første nummeret var et Serienett 10 år spesialnummer. Det andre ble laget med tema musikk av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX. Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Det planlagte ekstra høstnummeret måtte utsettes til 2017 da økonomien sprakk.

SPROING-prisen - NTFs Honnør. Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Juryen for 2015 bestod av leder Trond Sætre, Per G. Hvidsten, Hanne Chr. Dunker, Cathrine Eriksen og Øystein Sanne. Norsk pris ble tildelt "Automobilfabrikken Fiske" av Lars Fiske på forlaget No Comprendo Press. Oversatt pris ble vunnet av "Fremtidens araber" av Riad Sattouf på forlaget Minuskel. Årets prisoverrekkelse, som fant sted på "Eldorado Bokhandel" i Oslo den 17. august, ble en hyggelig begivenhet for bransje og publikum. Nytt for avstemningen i 2017 blir at alle foreslår fem kandidater i første runde og de beste konkurrerer så i en finalerunde. Juryen utvides med andre ord til å gjelde alle våre 157 betalende medlemmer.

Tegneseriens Dag. Tilbud om gratis markedsføring og pakker med Bobla og annet til interesserte ble sendt ut til Bibliotekforeningen, bibliotek, skoler, medlemmer og mange andre, men det var kun en skole i Trondheim som benyttet seg av tilbudet. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp.

Rabattavtaler/ gavebøker. Vi har nå 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen  og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får medlemmene 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikken landet over. Liste over gratis tegneseriebøker ligger ute på vår hjemmeside.

Verving/ PR/medlemskontakt. Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen. Vår nye hjemmeside gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF. Innføring av organisasjonsmedlemskap til halv pris for hvert enkelt medlem førte til medlemsøkning til 157 NTF-medlemmer.

Tegneseriemuseet i Norge. NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001, men støttes aktivt og økonomisk av foreningen. Tegneseriemuseets Venner har nå driftsansvaret.

Arbeidsplanen ellers. Vi skulle søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÔTHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp disse punktene. Men det har vært besøk og forespørsel om bistand til et avisprosjekt fra Goethe-Instituttet og vi bistod med informasjon, kontakt til tegnere, Raptus og Hellesund.

Økonomien. Til tross for økte medlemsinntekter er situasjonen lite tilfredsstillende. Økte trykkeriutgifter kombinert med tro på en større medlemsøkning enn det vi fikk samt manglende innsendelse av papirer til Norsk kulturråd fra redaktøren har medført et større underskudd. Når vi mottar siste del av støtten for Bobla nr.150-152 vil vi ha en liten egenkapital igjen.

Styret

MINNEORD

Per G. Hvidsten (P. G. Olsen) har forlatt oss!

Per G. Hvidsten (G står for Godtfred) ble født i Oslo i 1944. Han var elev ved Majorstuen skole, siden Elisenberg realskole og Frogner gymnas. Tok realartium i 1964 og dro på selfangst. Så et år på Treiders Handelsskole og to års utdannelse/praksis i Forsvaret, bl.a. kokk (han ble sjefskokk), velferdsassistent og telegrafist. Ligningsfullmektig og ligningssekretær ved Oslo Ligningskontor 1968-76.

PG var mere kjent som filmentusiast og utdannet seg til filmarkitekt og kinomaskinist i Stockholm og München 1976-77. Han var filmkonsulent for Oslo Kinematografer og aktiv bl. a. som styremedlem i Oslo Filmklubb, Fri Film, Drammen Filmklubb og Norsk Filmsamlerforening. Han var en av grunnleggerne av tidsskriftet "Filmforum". Arbeidet også en tid som antikvarbokhandlerassistent ved Nordstedts Antikvariat i Stockholm.

Aller viktigst var arbeidet som forlagskonsulent, oversetter, brevspalteredaktør og forfatter. PG har arbeidet for en rekke forlag fra 1960 til 1990; Williams, Semic, Stowa , Aventura, Dreyer, Gyldendal og Gevion. PG skrev bl. a. manus til Pink Panter og Fantomet. Han var redaksjonsmedarbeider og redaktør i science fiction magasinet NOVA sammen med Johannes Berg jr. PG var "Sjefen" i Fantometklubben Norge store deler av 1980-tallet. PG er også prisbelønnet novelle- og romanforfatter, delvis under pseudonymet P. G. Olsen, med radiokåserier, hørespill og radionoveller på NRK bak seg. Forfatter av bøkene "Død og ved godt mot i New York", "Nazna" sammen med Roar O. Ringdahl og "Nattjegere" sammen med Peter Haars.

PG har også arbeidet som reklamekonsulent. Han var æresmedlem i Aniara.

PG var med blant stifterne av Tegneserieakademiet i 1970 sammen med Bing og Bringsværd, Jo Lie, Jon Gisle, Hans Normann Dahl m. fl. Han deltok i arbeidet med den første store norske tegneserieutstillingen på Henie-Onstad - Høvikodden i 1971-72 og NRK-produksjonene "Tegneserienes verden" på 1970-tallet. Han laget selv endel tegneserier på 1980-tallet. Ble 1991-2001 president i Norsk Tegneserieforum (NTF), 1994-2001 styremedlem i landsforeningen Tegneserievennen, 1995- 2001 styreformann i Tegneseriehuset A/L, 2000-2004 styremedlem i stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge. Fra 2012 medarbeider i Norsk tegneseriesenter - Tegneseriemuseet og styremedlem og SPROING-ansvarlig i Norsk tegneserieforum.

Han var følgelig en nestor innen film, science fiction og tegneserier i Norge.

SPROING FOR 2015 UTDELT.

Prisoverrekkelsen skjedde i sal 1 på Eldorado Bokhandel i Oslo onsdag den 17. august kl. 18.00. Vinnerne ble Lars Fiske med "Automobilfabrikken Fiske" på No Comprendo Press og Riad Sattouf med "Fremtidens araber" på Minuskel Forlag.