Nyheter

SPROING.

Da er vi fremme ved finalen. Finn din norske og oversatte favoritt fra listene. Har du ikke alt skaffet deg finalistene - løp og kjøp eller lån på biblioteket, eller besøk våre kontorer i Brandbu og Oslo. Finaleomgangen varer fra 7 til 28. april.

Send oss en e-post med dine forslag på Post@tegneserieforum.no

 

Bobla nummer 153 er nå sendt ut til alle. Det følger med bøker bestilt før utsendelsen og medlemskort til alle som har betalt og betalingsoppfordring til de øvrige. De som nå vil ha gavebøker får disse sammen med neste Bobla til sommeren.

 

Referat fra Landsmøtet 2017

Iht. vedtak på landsmøtet 2016 ble det avholdt landsmøte 2017 lørdag 11. mars kl. 13.00 i Tegneseriemuseet i Norge.

a) Valg av møtleder. Jan P. Krogh enstemmig valgt.

b) Valg av referent. Hanne Chr. Dunker enstemmig valgt.

c) Valg av tellekorps. Bozena Blili og Svein Arild Johansen enstemmig valgt.

d) Kontroll av stemmerett. 9 møtende pluss 9 poststemmer = 18 stemmeberettigede

e) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

f) Styrets årsberetning godkjennes. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

g) Regnskapet for 2016 fremlegges og godkjennes. 9 ja. Enstemmig vedtatt.

h) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

I) - Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Valg av redaktør. Forslag om valg av Andreas Iversen. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Valg av styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Margareth Bjerke Andersson. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Forslag om gjenvalg av Frode Haaland. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

j) Fastsettelse av kontingent for 2018. Styrets forslag er uforandret på 300,- kr. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

k) Innkomne forslag. - Landsmøtet 2013 vedtok at tid for neste landsmøte besluttes på det foregående.

Forslag om lørdag 10. mars 2018 kl. 13.00 på foreningens kontor i Tegneseriemuseet i Norge. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Forslag fra styret om vedtektsendring.

§ 3.i) Valg av kasserer, redaktør og styremedlemmer. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

l) Styrets forslag til arbeidplan for 2017:

- Utgi minst 2 nummer av Bobla. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arrangere SPROING-utdelingen. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Tilby medlemmene gavebøker. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Arrangere Tegneseriens Dag. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Støtte Tegneseriemuseet i Norge. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Delta på de norske tegneseriefestivalene. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Moralsk støtte en ny tegneseriekanon til skolebruk. 18 ja. Enstemmig vedtatt.

- Moralsk støtte en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÖTHE. 10 Ja, 8 nei, vedtatt.

- Moralsk støtte en norsk variant av Finnish Comics Annual. 10 Ja, 8 nei, vedtatt.

 

Norsk Tegneserieforums årsberetning for 2016

Det 36. landsmøtet ble avholdt lørdag 12. mars 2016 i Tegneseriemuseet i Norge.

Nytt styre for 2016 ble valgt. President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, redaktør Øyvind Naterstad, sekretær Frode Haaland, SPROING-leder Per G. Hvidsten og styremedlem Margareth Bjerke Andersson.

Kontingenten forble på 300,- kr.

Tid og sted for neste landsmøte ble vedtatt: Lørdag 11. mars 2017 kl.13.00 i Tegneseriemuseet i Norge.

Arbeidsplanen ble vedtatt: Utgi tre nummer av Bobla, arrangere SPROING-utdelingen, arrangere Tegneseriens Dag, arbeide for å ha flest mulig rabattavtaler i butikker, delta på de norske tegneseriefestivalene, tilby medlemmene gavebøker, støtte Tegneseriemuseet i Norge, søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GOETHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual.

Styret

Per G. Hvidsten døde brått 11. oktober. Han er dypt savnet.

Margareth Bjerke Andersson ble valgt til SPROING-leder fra denne dato.

Bobla

Norges eldste tegneseriefagblad (anno 1975) kom ut med nr. 151 og 152. Vi har utgitt 36 sider med tekst og 67 sider med nye norske tegneserier, totalt 104 sider. Det første nummeret var et Serienett 10 år spesialnummer. Det andre ble laget med tema musikk av Tegnekveld og presentert på en fellesstand under OCX. Utgivelsene støttes av Norsk kulturfond. Det planlagte ekstra høstnummeret måtte utsettes til 2017 da økonomien sprakk.

SPROING-prisen - NTFs Honnør

Fra starten i 1987 har våre medlemmer vært storjury og stemt frem sine favoritter i denne eneste norske pris til både norske og utenlandske serieskapere. SPROING er NTFs pris og kun betalende medlemmer har forslags og stemmerett. Juryen for 2015 bestod av leder Trond Sætre, Per G. Hvidsten, Hanne Chr. Dunker, Cathrine Eriksen og Øystein Sanne. Norsk pris ble tildelt "Automobilfabrikken Fiske" av Lars Fiske på forlaget No Comprendo Press. Oversatt pris ble vunnet av "Fremtidens araber" av Riad Sattouf på forlaget Minuskel. Årets prisoverrekkelse, som fant sted på "Eldorado Bokhandel" i Oslo den 17. august, ble en hyggelig begivenhet for bransje og publikum.

Nytt for avstemningen i 2017 blir at alle foreslår fem kandidater i første runde og de beste konkurrerer så i en finalerunde. Juryen utvides med andre ord til å gjelde alle våre 157 betalende medlemmer.

Tegneseriens Dag

Tilbud om gratis markedsføring og pakker med Bobla og annet til interesserte ble sendt ut til Bibliotekforeningen, bibliotek, skoler, medlemmer og mange andre, men det var kun en skole i Trondheim som benyttet seg av tilbudet. Hjemmesiden "tegneseriensdag.no" tilbyr alle som ønsker å markere dagen gratis hjelp.

Rabattavtaler/ gavebøker

Vi har nå 10%-rabatt på tegneutstyr hos Malepaletten i Bergen og hos Christ Engebretsen & Søn - Tegne.no. Tegneserier får medlemmene 10% rabatt på hos Tronsmo bokhandel og Outland-butikken landet over. Liste over gratis tegneseriebøker ligger ute på vår hjemmeside.

Verving/ PR/medlemskontakt

Bobla og roll-up ble brukt under OCX i samarbeide med Tegnekveld og under Raptus-festivalen.

Vår nye hjemmeside gjør det enkelt for alle å følge med på hva som skjer i NTF.

Innføring av organisasjonsmedlemskap til halv pris for hvert enkelt medlem førte til medlemsøkning til 157 NTF-medlemmer.

Tegneseriemuseet i Norge

NTF startet Det nasjonale Tegneseriearkivet i 1986, Tegneseriegalleriet i 1995 og Tegneseriemuseet i 1996. Samlingene blir øket årlig gjennom donasjoner fra forlagene til NTF. Enheten ble utskilt fra NTF i 2001, men støttes aktivt og økonomisk av foreningen. Tegneseriemuseets Venner har nå driftsansvaret.

Arbeidsplanen ellers

Vi skulle søke støtte til en ny tegneseriekanon til skolebruk, søke støtte til en norsk avlegger av RESPECT fra Kommisia og GÔTHE, søke støtte til deltagelse på Angouleme-festivalen i Frankrike og søke støtte til en norsk variant av Finnish Comics Annual. Styret har dessverre ikke hatt kapasitet til å følge opp disse punktene. Men det har vært besøk og forespørsel om bistand til et avisprosjekt fra Goethe-Instituttet og vi bistod med informasjon, kontakt til tegnere, Raptus og Hellesund.

Økonomien

Til tross for økte medlemsinntekter er situasjonen lite tilfredsstillende. Økte trykkeriutgifter kombinert med tro på en større medlemsøkning enn det vi fikk samt manglende innsendelse av papirer til Norsk kulturråd fra redaktøren har medført et større underskudd. Når vi mottar siste del av støtten for Bobla nr.150-152 vil vi ha en liten egenkapital igjen.

 

Norsk Tegneserieforum (NTF)

Styret

 

 

Per G. Hvidsten (P. G. Olsen) har forlatt oss!

Per G. Hvidsten (G står for Godtfred) ble født i Oslo i 1944. Han var elev ved Majorstuen skole, siden Elisenberg realskole og Frogner gymnas. Tok realartium i 1964 og dro på selfangst. Så et år på Treiders Handelsskole og to års utdannelse/praksis i Forsvaret, bl.a. kokk (han ble sjefskokk), velferdsassistent og telegrafist. Ligningsfullmektig og ligningssekretær ved Oslo Ligningskontor 1968-76.

PG var mere kjent som filmentusiast og utdannet seg til filmarkitekt og kinomaskinist i Stockholm og München 1976-77. Han var filmkonsulent for Oslo Kinematografer og aktiv bl. a. som styremedlem i Oslo Filmklubb, Fri Film, Drammen Filmklubb og Norsk Filmsamlerforening. Han var en av grunnleggerne av tidsskriftet "Filmforum". Arbeidet også en tid som antikvarbokhandlerassistent ved Nordstedts Antikvariat i Stockholm.

Aller viktigst var arbeidet som forlagskonsulent, oversetter, brevspalteredaktør og forfatter. PG har arbeidet for en rekke forlag fra 1960 til 1990; Williams, Semic, Stowa , Aventura, Dreyer, Gyldendal og Gevion. PG skrev bl. a. manus til Pink Panter og Fantomet. Han var redaksjonsmedarbeider og redaktør i science fiction magasinet NOVA sammen med Johannes Berg jr. PG var "Sjefen" i Fantometklubben Norge store deler av 1980-tallet. PG er også prisbelønnet novelle- og romanforfatter, delvis under pseudonymet P. G. Olsen, med radiokåserier, hørespill og radionoveller på NRK bak seg. Forfatter av bøkene "Død og ved godt mot i New York", "Nazna" sammen med Roar O. Ringdahl og "Nattjegere" sammen med Peter Haars.

PG har også arbeidet som reklamekonsulent. Han var æresmedlem i Aniara.

PG var med blant stifterne av Tegneserieakademiet i 1970 sammen med Bing og Bringsværd, Jo Lie, Jon Gisle, Hans Normann Dahl m. fl. Han deltok i arbeidet med den første store norske tegneserieutstillingen på Henie-Onstad - Høvikodden i 1971-72 og NRK-produksjonene "Tegneserienes verden" på 1970-tallet. Han laget selv endel tegneserier på 1980-tallet. Ble 1991-2001 president i Norsk Tegneserieforum (NTF), 1994-2001 styremedlem i landsforeningen Tegneserievennen, 1995- 2001 styreformann i Tegneseriehuset A/L, 2000-2004 styremedlem i stiftelsen Tegneseriemuseet i Norge. Fra 2012 medarbeider i Norsk tegneseriesenter - Tegneseriemuseet og styremedlem og SPROING-ansvarlig i Norsk tegneserieforum.

Han var følgelig en nestor innen film, science fiction og tegneserier i Norge.

 

SPROING-vinnerne for 2015. er nå avgjort. Prisoverrekkelsen skjedde i sal 1 på Eldorado Bokhandel i Oslo onsdag den 17. august kl. 18.00. Vinnerne ble Lars Fiske med "Automobilfabrikken Fiske" på No Comprendo Press og Riad Sattouf med "Fremtidens araber" på Minuskel Forlag.