Norsk Tegneserieforum - Rosendalsvegen 5 - 2760 Brandbu - Tlf. 99 444 567 Bank: 2050.46.06598 - E-post: Post@Tegneserieforum.no

Norsk Tegneserie Forum (NTF) ble etablert 1980 som en direkte videreføring av Tegneserieakademiet av 1970 og er Norges eldste og eneste forening for alle tegneserieinteresserte.

NTF gir ut fagtidsskriftet Bobla (startet av Tegneserieakademiet i 1975) med artikler om og med tegneserier samt nye tegneserier.

NTF har siden 1987 årlig delt ut Norsk Tegneserieforums Honnør "SPROING-prisene" til beste norske og oversatte tegneserie.

NTF etablerte 1990 Det nasjonale Tegneseriearkivet, 1996 Tegneseriegalleriet i Oslo og 1997 Tegneseriemuseet i Norge. Tegneseriemuseet.no


NTF har kontor i Tegneseriemuseet i Norge, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu

tlf. 99 444 567

åpent lørdager og søndager kl. 14-17

+ sommeråpent 20. juni - 20. august onsdag - torsdag - fredag kl. 14 - 17.


post@tegneserieforum.no  


Medlemsavgiften er i 2024 på kr. 300,- for enkeltmedlem. Eller kr. 150,- om du er medlem av en organisasjon som er medlem av NTF.

Alle kan søke om medlemskap.  Send oss en e-post eller et brev med forespørsel og kontaktinformasjon.


Mellom landsmøtene er det NTFs styre som er ansvarlig for driften av organisasjonen.

Styret 2024-2025:

President Jan Petter Krogh, visepresident Are Riksaasen, kasserer Hanne Chr. Dunker, styremedlemmene Margareth Bjerke Andersson, Stein Barli, John Chr. Elden, Oskar Garnes, Frode Haaland, Kjell Steen, Øystein Sørensen, Tor Ødemark og Erlend Sveen Østby.


 Medlemstilbud:

- Bobla, medlemsbladet vårt, med tegneserier av nye talenter og fagstoff om tegneserier.

- 10% rabatt hos Tronsmo Bokhandel i Oslo.

- 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn med nettbutikken www.tegne.no.

 - Gratis adgang til Tegneseriemuseet i Norge.

 - Forslags og stemmerett ved SPROING-prisen.

 - En gratis tegneseriebok, men porto må du betale om du ikke henter den.

Se "Medlemstilbud".

 - Eksklusiv medlemspin.


Vedtekter for Norsk Tegneserieforum (NTF)

(endret senest 02.03.2024)

§ 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Norsk Tegneserieforum.

§ 2. Formål. Foreningen har til formål å fremme leselyst og trykkefrihet gjennom å øke interessen for tegneserier. Formålet søkes oppnådd gjennom utgivelse av bladet Bobla, innsamling av originaler, tegneserier og annet tegneserierelatert til Det nasjonale Tegneseriearkivet i Tegneseriemuseet i Norge og ved årlig donering av en statuett (SPROING-prisen) til en norsk og en oversatt tegneserieskaper.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Alle kan søke medlemskap. Landsstyret godkjenner eller avslår søknader om medlemskap. Medlemmer må betale den av årsmøtet fastsatte kontingent. Inn- og utmeldelse må skje skriftlig. Landsstyret kan ekskludere medlemmer. Det er to typer medlemskap. Medlem. Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Organisasjonsmedlemskap. Forutsetter innmeldelse av minst seks personer fra samme organisasjon. Koster 50% av ordinær medlemskontingent pr. person. Må betales samlet.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på landsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og landsstyret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av landsmøtet.