Norsk Tegneserieforum - Rosendalsveien 5 - 2760 Brandbu - Tlf. 99 444 567 Bank: 2020 07 20815 - E-post: Post@Tegneserieforum.no

Norsk Tegneserie Forum (NTF) ble etablert 1980 som en direkte videreføring av Tegneserieakademiet av 1970 og er Norges eldste og eneste forening for alle tegneserieinteresserte.

NTF gir ut fagtidsskriftet Bobla (startet av Tegneserieakademiet i 1975) med artikler om og med tegneserier samt nye tegneserier.

NTF har siden 1987 årlig delt ut Norsk Tegneserieforums Honnør "SPROING-prisene" til beste norske og oversatte tegneserie.

NTF etablerte 1990 Det nasjonale Tegneseriearkivet, 1996 Tegneseriegalleriet i Oslo og 1997 Tegneseriemuseet i Norge. For mere informasjon - se "Historikken".


NTF har kontor i Tegneseriemuseet i Norge, Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu

tlf. 99 444 567

åpent lørdager og søndager kl. 14-17

+ sommeråpent 15. juni - 30. august onsdag - torsdag - fredag kl. 14 - 17.


post@tegneserieforum.no  


Medlemsavgiften er i  2021-2022 på kr. 300,- for enkeltmedlem. Eller kr. 150,- om du er medlem av en organisasjon som er medlem av NTF.

Ønsker du å bli nytt medlem?  Betal 300,- kr  til konto 2020 07 20815 eller VIPPS til president Jan Peter Krogh på telefon 99345999 og send oss en e-post eller et brev med kontaktinformasjon.


Mellom landsmøtene er det NTFs styre som er ansvarlig for driften av organisasjonen.

Styret 2021-2022:

President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, Boblaredaktør Andreas Iversen, styremedlemmer Oskar Garnes, Kjell Steen, Frode Haaland, Margareth Bjerke Andersson, Bozena Blili, Stein Barli, John Chr. Elden, Are Riksaasen og Erlend S. Østby.


 Medlemstilbud:

- Bobla, medlemsbladet vårt, med tegneserier av nye talenter og fagstoff om tegneserier, minst 2 ganger årlig

- 10% rabatt hos Outland

- 10% rabatt hos Tronsmo Bokhandel i Oslo.

- 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn med nettbutikken www.tegne.no.

- 10% rabatt hos Malepaletten (Bergen).

 - Gratis adgang til Tegneseriemuseet i Norge.

 - Forslags og stemmerett ved SPROING-prisen.

 - En tegneseriebok tilsendt hvert år. (Må bestilles via e-post)

 - Eksklusiv medlemspin.